HOTLINE : 091-220-1768
Tel : 02-380-1235-6   035-864-103   จันทร์-เสาร์ : 08:00-17:00

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท คชสาร แมนเนจเม้นท์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

Kotchasarn Management Construction and Design Co.,Ltd.

บริษัท คชสาร แมนเนจเม้นท์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ต่อเติมและก่อสร้างอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยวิศวกร และสถาปนิก อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างภายในอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า

ข้อมูลบริษัท

 • ชื่อบริษัท
  บริษัท คชสาร แมนเนจเม้นท์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 • วิสัยทัศน์
  มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบอาคารชั้นนำของประเทศ
 • สโลแกน
  ใส่ใจคุณภาพ และ การบริการ
 • รูปแบบธุรกิจ
  ออกแบบ ต่อเติมและก่อสร้างอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 • กลุ่มลูกค้า
  องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป

พันธกิจ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น
 • พัฒนาช่องทางจำหน่าย
  ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • พัฒนากระบวนการทำงาน
  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาบุคลากร
  ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
 • พัฒนาองค์กร
  ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Contact Us
 • Address: 5/10 หมู่ที่ 6 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
 • Mobile: 091-220-1768, 081-812-9997
 • Tel: 02-380-1235, 02-380-1236
 • Fax 02-380-1236
© 2019 Kotchasarn Management Construction and Design Co.,Ltd. All right reserved.